------------------------------------------------------------ Domain SSL Checker ------------------------------------------------------------ Usage: sslcheck [DOMAINS]... Example: sslcheck www.example.com www.google.com 

[:]